HR konzultácie a poradenstvo

Pre jednotlivcov: 

  • analýza silných a slabých stránok
  • analýza študijných/profesijných znalostí a osobnostných predpokladov pre výber školy/pracovného miesta
  • pri hľadaní novej orientácie
  • pri strate motivácii, problémoch v práci, v živote, vo vzťahoch

Pre spoločnosti:

  • analýza a plánovanie potrieb spoločnosti - strategické smerovanie, analýzy pracovných miest, kompetenčné modely
  • personálne poradenstvo vo všetkých HR procesoch ako nábor a výber zamestnancov, adaptačný proces, motivácia zamestnancov, mzdový systém
  • pri vypracovaní rozvojových programov, talent manažmente
  • vypracovanie dokumentácie ako pracovno-právne dokumenty, pracovný poriadok, smernice, etický kódex...