Koučing

Kto je kouč a akú službu poskytuje

Zmyslom nášho života je spoznať cieľ a ísť za ním. Aby sme ako ľudské bytosti boli šťastní, mali by sme mať pred sebou svoj cieľ, za ktorým kráčame. Keď to robíme, sme na tejto ceste spokojní. Najdôležitejší faktor k spoznaniu a sledovaniu cieľa je zvedavosť. Kouč je tým, ktorý túto zvedavosť v druhých prebúdza a vyťahuje na povrch. Kto chce vedieť, v ktorej oblasti je najlepší, aký má talent a kedy má radosť, kde vie iných prekvapiť a nadchnúť - ten si nájde kouča.

Kouč nie je psychológom, ktorý Vás konfrontuje s minulosťou alebo Vám ponúka "riešenia" na Vaše "problémy". Koučovia neanalyzujú. Kouč, budí vo Vás zvedavosť pre niečo. On poukáže na to, v čom ste jedinečný. Zvyšok vybavíte Vy sami. Vaše nadšenie a Vaše schopnosti nezostanú nepozorované.   Kouč Vám pomáha zdolať prekážky, ktoré ste si sami postavili do cesty, cez všetky problémy a zlé skúsenosti, cez všetky Vaše predstavy o živote, Vaše idey a odôvodnenia - preto aby Vás jednoducho donútil konať. Čo urobíš ako prvé? A čo ešte? A kouč musí tak dlho vŕtať, kym koučovaný bude prekvapený svojimi odpoveďami. Vtedy sa zobúdza inšpirácia: žiadostivosť v sebe po niečom novom. Tento "AHA" efekt som už zažila na vlastnej koži a je to úžasné, byť vytiahnutý z bažinky a pozrieť sa na vec z iného pohľadu

Kouč nemanipuluje so svojimi klientami, ani im neradí ako poradca. Často sa koučovanie zamieňa s poradenstvom. Koučovanie sa sústredí na individuálne talenty. To koučov odlišuje od poradcov. Poradcovia majú špeciálnu oblasť a analyzujú procesy v podniku, aby ich zlepšili. Koučovia majú v podniku inú špeciálnu oblasť, ktorou sú ľudia a vyvolávajú takú atmosféru, že títo ľudia dobrovoľne dávajú najlepšie výkony. Kouč nie je ani mentorom, ktorý odovzdáva svoje špecifické vedomosti a skúsenosti a je expertom na riešenie. Kouč neučí, ale dáva príležitosť učiť sa. Čiže expertom na riešenie nie je kouč, ale koučovaný a to je hlavný rozdiel medzi koučom, terapeutom, poradcom a mentorom.

V dnešnej spoločnosti, ktorá sa vyvíja na servisnú spoločnosť sa stávajú služby kouča nenahraditeľnými. Firmy zamestnávajú externých alebo interných koučov na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti, na hľadanie a rozvíjanie potenciálu zamestnancov, na reorganizáciu tímov, ich motiváciu, aby hľadali a dosahovali nové ciele. Kouč može pomôcť pri výbere zamestnancov do zamestnania a sprevádzať nového zamestnanca v adaptačnej dobe. Problémové oblasti pre koučing nie sú obmedzené sektorom podnikania firmy sú všeobecne aplikovateľné v ktoromkoľvek odvetví. Kouča vieme využiť aj v osobnom živote na sebarozvoj, zlepšenie kvality života alebo odstránenie zábran, ktoré bránia v dosiahnutí cieľa.

Vo svete sa už niekoľko rokov úspešne koučuje. Dúfam, že sa v budúcnosti profesia "kouč" aj na Slovensku stane uznávaným  povolaním, za pomoci ktorého nájdu ľudia svoj cieľ a zmysel života a ja som jedným z nich.

Janette Horstmann

Som členkou Slovenskej asociácii koučov SAKo a získala som nimi akreditované odborné vzdelanie "Koučovanie - filozovia a spôsobilosť" v Akadémii koučovania Evky Timkovej s odborným obsahom zameraným na rozvoj všetkých 11 kľúčových kompetencií a etiku koučovania podľa štandardov stanovených medzinárodnou federáciou koučov ICF.

Čo je koučovanie? Kto je kouč? Aké sú prínosy koučovania? Odpovede na tieto otázky nájdete v sekcii "Blog".

Ako koučovací rozhovor prebieha?

Dohodneme si osobné stretnutie alebo je možnosť využitia služby Skype, príp. inej internetovej formy.  Je možné robiť aj skupinové a tímové koučovanie. Dĺžka rozhovoru je ideálne 45 minút, ale závisí od Vašich potrieb. Počet rozhovorov je taktiež závislý od rozsahu témy. Niekedy stačí na naštartovanie aj jeden rozhovor, inokedy je treba až niekoľko sedení. Všetko sa deje v súlade s Vašimi požiadavkami. Kouč počúva a kladie otázky, vy si utriedite a uvedomíte priority, tým získate inšpirácie a rozvíjate svoje najlepšie ľudské vlastnosti.

Čo koučovaním vyriešite?

Ak potrebujete aktívne riešiť nejaký problém alebo úlohu v pracovnom alebo aj súkromnom živote a neviete ako nato, pomocou koučovacích otázok Vás budem ako kouč sprevádzať na ceste k cieľu, ktorý si zadefinujete. Pomôžem Vám odhaliť vaše zdroje, motiváciu a víziu, za pomoci ktorých sa Vám podarí danú vec vyriešiť. Okrem hľadania ciest na vyriešenie problémov je možné koučingom odstrániť nedostatok sebavedomia, strach zo zlyhania a iné obmedzenia nášho tvorivého potenciálu.

Čo koučovaním získate?

  • Definíciu prvého kroku
  • Angažovanosť
  • Rozvoj osobného potenciálu
  • Flexibilitu a adaptibilitu na zmeny
  • Uvedomenie
  • Zmenu pohľadu
  • Objavenie seba samého a svojho potenciálu

Čo koučovaním nezískate?

  • Radu, čo máte urobiť, pretože kouč neradí
  • Návod, poučenie, pretože kouč nie je mentor
  • Príčiny problémov súvisiacich s minulosťou, pretože kouč nie je terapeut

Ak chcete začať na sebe pracovať, neradi si nechávate radiť a pozeráte radšej dopredu na riešenia, tak ma neváhajte kontaktovať. Všetky údaje alebo kontaktný formulár nájdete kliknutím na kontakt.