Koučing ako cesta k nájdeniu vlastných zdrojov a inšpirácií

19.06.2017

V dnešnej dobe, aj vďaka naozaj veľkému informačnému spektru a dostupnosti rôznych prístupov, či metód, ktoré napomáhajú človeku nájsť jeho stred a možnú cestu, sa môžeme stretnúť aj s tzv, dezorientáciou.

Každý z nás túži spoznať svoje kvality, nájsť nové obzory vytúženej budúcnosti a nejako aspoň z časti úspešne viesť svoju prítomnosť.

Koučing je pre mňa cestou, ktorá v sebe spája rôzne prístupy a nenásilnou formou, s využitím určitej dávky psychológie, pomáha hľadajúcemu nájsť odpovede, ktoré v ňom driemu a čakajú na objavenie.

Vychádzam z toho, že človek ako objaviteľ naozaj mnohokrát pozerá do tak vzdialených bodov a pri tom prehliada bod, z ktorého vychádza a môže z neho čerpať energiu k svojim ďalším krokom.

Už v priebehu pol až trištvrte hodinky sa dá počas koučingu nájsť nie len spôsob, ale aj konkrétny nápad, ktorý klienta privedie k totálnej zmene pohľadu na svoju situáciu a jej pravdepodobnému riešeniu.

Odporúčam túto metódu získavania informácií o vlastnom portfóliu schopností, ciest a vízií každému, kto nevie ako ďalej. Kto na svojej ceste ustrnul a prestal rozumieť mapám, ktoré ho vedú za úspechom. Odporúčam koučing všetkým, ktorí si nájdu čas, pomocou jednoduchých ale presne mierených otázok porozumieť vlastnému vnútru a pohnúť sa z miesta.

To, že nevieme ako ďalej kráčať a robiť správne rozhodnutia, sa nestáva iba jednotlivcom, ale aj firmám, či veľkým spoločnostiam. Preto je koučing veľmi individuálny a zameriava sa na potreby konkrétneho klienta alebo celého tímu. Napomáha znovu opraviť, renovovať alebo obnoviť nefunkčné, zabrzdené, či stagnujúce procesy u človeka aj celku.

Ak teda neviete zo svojej perspektívy vidieť celé schodisko svojich možností, či obzory za horiznontom, obráťte sa s dôverou na mňa a ja Vás s odbornosťou, podporou a úctou prevediem cestou za Vašimi vlastnými víťazstvami.

S láskou a úctou Janette Horstman