Kto je kouč a akú službu poskytuje

07.03.2012

Čoraz častejšie sa stretávame v súčasnosti s pojmom "kouč". Stretla som sa s jedným priateľom, ktorý na moju otázku o koučovaní povedal: "Zase niekto niečo vymyslel, aby z nás podnikateľov ťahal peniaze. Sám najlepšie viem, čo mám robiť, aby som bol úspešný!" Ja si myslím, že opak je pravdou.

Zmyslom nášho života je spoznať cieľ a ísť za ním. Aby sme ako ľudské bytosti boli šťastní, mali by sme mať pred sebou svoj cieľ, za ktorým kráčame. Keď to robíme, sme na tejto ceste spokojní. Najdôležitejší faktor k spoznaniu a sledovaniu cieľa je zvedavosť. Kouč je tým, ktorý túto zvedavosť v druhých prebúdza a vyťahuje na povrch. Kto chce vedieť, v ktorej oblasti je najlepší, aký má talent a kedy má radosť, kde vie iných prekvapiť a nadchnúť - ten si nájde kouča.

Kouč nie je psychológom, ktorý Vás konfrontuje s minulosťou alebo Vám ponúka "riešenia" na Vaše "problémy". Koučovia neanalyzujú. Kouč, budí vo Vás zvedavosť pre niečo. On poukáže na to, v čom ste jedinečný. Zvyšok vybavíte Vy sami. Vaše nadšenie a Vaše schopnosti nezostanú nepozorované. Najlepším príkladom sú tí tréneri, ktorí sa stali ozajstnými koučami. Tí najlepší futbaloví tréneri nie sú bezpodmienečne aj najlepší futbaloví hráči, ale sú to tí, čo majú najlepšie znalosti v oblasti ľudského poznania a najväčšiu schopnosť vcítiť sa. Úroveň emočnej inteligencie (sebauvedomenie, sebakontrola, empatia, kreativita, motivácia a pod.) by mala byť na vysokej úrovni. Kouč Vám pomáha zdolať prekážky, ktoré ste si sami postavili do cesty, cez všetky problémy a zlé skúsenosti, cez všetky Vaše predstavy o živote, Vaše idey a odôvodnenia - preto aby Vás jednoducho donútil konať. Čo urobíš ako prvé? A čo ešte? A kouč musí tak dlho vŕtať, kym koučovaný bude prekvapený svojimi odpoveďami. Vtedy sa zobúdza inšpirácia: žiadostivosť v sebe po niečom novom. Tento "AHA" efekt som už zažila na vlastnej koži a je to úžasné, byť vytiahnutý z bažinky a pozrieť sa na vec z iného pohľadu.

Počas rozhovoru je najskôr úlohou kouča len pozorovať a dať spätnú väzbu na to, čo kouč vidí. Dôležité je sledovať mimiku, reč tela a keď sa pri spätnej väzbe rozžiaria oči koučovaného, tak zaklopal na správne dvere. Ak nie, tak z nesprávnych dverí vyskočí nedôvera a neistota, a to si kouč nemôže dovoliť. Kouč sa nikdy nesmie pokúsiť dostať klienta pod svoju moc. Neprofesionálni terapeuti sa stále pokúšajú vtesnať svojich pacientov do svojho obrazu sveta. Kouč nemanipuluje so svojimi klientami, ani im neradí ako poradca. Často sa koučovanie zamieňa s poradenstvom. Koučovanie sa sústredí na individuálne talenty. To koučov odlišuje od poradcov. Poradcovia majú špeciálnu oblasť a analyzujú procesy v podniku, aby ich zlepšili. Koučovia majú v podniku špeciálnu oblasť, ktorou sú ľudia a vyvolávajú takú atmosféru, že títo ľudia dobrovoľne dávajú najlepšie výkony. Kouč nie je ani mentorom, ktorý odovzdáva svoje špecifické vedomosti a skúsenosti a je expertom na riešenie. Kouč neučí, ale dáva príležitosť učiť sa. Čiže expertom na riešenie nie je kouč, ale koučovaný a to je hlavný rozdiel medzi koučom, terapeutom, poradcom a mentorom.

V dnešnej spoločnosti, ktorá sa vyvíja na servisnú spoločnosť sa stávajú služby kouča nenahraditeľnými. Firmy zamestnávajú externých alebo interných koučov na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti, na hľadanie a rozvíjanie potenciálu zamestnancov, na reorganizáciu tímov, ich motiváciu, aby hľadali a dosahovali nové ciele. Kouč može pomôcť pri výbere zamestnancov do zamestnania a sprevádzať nového zamestnanca v adaptačnej dobe. Problémové oblasti pre koučing nie sú obmedzené sektorom podnikania firmy sú všeobecne aplikovateľné v ktoromkoľvek odvetví. Kouča vieme využiť aj v osobnom živote na sebarozvoj, zlepšenie kvality života alebo odstránenie zábran, ktoré bránia v dosiahnutí cieľa.

Vo svete sa už niekoľko rokov úspešne koučuje. Dúfam, že sa v budúcnosti profesia "kouč" aj na Slovensku stane uznávaným povolaním, za pomoci ktorého nájdu ľudia svoj cieľ a zmysel života a ja budem jedným z nich.