O MNE

Narodila som sa v Auguste 1977 ako prvorodená. Môj vek neuvádzam náhodou, prešla som si naozaj všetkým možným a som viac než pripravená pomôcť Vám - každému, kto sa niekde vo svojom živote alebo podnikaní zasekol a potrebuje nový impulz, nasmerovanie, alebo inak povedané, potrebuje (ako soľ) zmeniť uhol pohľadu. Tí, ktorí majú mladších súrodencov ako ja, vedia, že ten starší musí byť viac zodpovedný, on musí byť prirodzene ten múdrejší, silnejší, ale čo je dôležité, v istom momente starší musí presunúť zodpovednosť, múdrosť a silu na toho mladšieho. Vo svojej roli koučky tiež budem presúvať zodpovednosť na Vás, mojou úlohou je sprevádzať Vás na vašej ceste.

Počas základnej i strednej školy som mala mnohé mimoškolské aktivity, ktoré sa vždy točili okolo práce s ľuďmi, stretávaní sa s ľuďmi a organizáciou podujatí aj ľudí samotných. Môj výber ekonomického smeru vysokej školy závisel od toho, že som si bola vedomá svojich silných stránok v matematike a cudzích jazykoch, ale nebola som si istá, či mi vybratý odbor Manažment a Marketing niečo prinesie alebo či "ma bude baviť". Kariérny koučing mohol byť pre moje rozhodovanie v tom čase nápomocný. Pretože koučing odhalí vaše túžby, ciele, silné stránky, motiváciu a podnieti k akcii vedúcej k splneniu zámeru.

Prečo som správna voľba pre Vás práve ja?

Po ukončení štúdia som pracovala 11 rokov v Nemecku, na rôznych pozíciách v oblasti obchodu, nákupu a riadenia ľudí. Najviac ma to naďalej ťahalo k práci s ľudmi, k ich rozvoju a pomoci. V tom čase som mala možnosť prvý krát okúsiť koučing na vlastnej koži. Hneď som si jednoznačne uvedomila vynárajúce sa otázky :

  • Robíš, čo ťa napĺňa?
  • Cítiš sa spokojná?
  • Chceš niečo zmeniť, a nevieš ako?

Preto som sa rozhodla pre návrat na Slovensko a po absolvovaní "Akadémie koučovania" v Prešove som nastúpila ako personalistka na oddelenie Riadenia ľudských zdrojov, ktoré som neskôr aj viedla. Na doplnenie zručností potrebných na mojej ceste pomoci ľuďom som absolvovala akreditované vzdelávanie "Lektor" v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov ALKP v Banskej Bystrici.

V súčasnosti je mojím zámerom podporiť hlavne ľudí (aby spoznali a rozvíjali svoje silné stránky a na základe toho našli uplatnenie, ktoré ich baví) a personalistov, aby hľadali a našli toho správneho človeka na správne miesto. 

Som tu pre jednotlivcov, mládež i firmy, ktoré vidia potrebu robiť personalistiku inak a ľudské zdroje považujú za svoje bohatstvo.

Venujem sa aj začínajúcim alebo už fungujúcim malým podnikateľom a živnostníkom, ktorých sprevádzam na ich podnikateľskej ceste, pre ľahšie dosahovanie cieľov. Založila som skupinu Podnikavci Novohradu a organizujem rôzne stretnutia a školenia v rámci okresu Lučenec, ktoré majú za úlohu podporiť podnikateľov a prepájať ich. 


Absolvované kurzy:

2021 Akadémia koučovania - Emócie v koučingu

2019 Erickson International - High Performance Team Coaching

2019 Iuventa - Podpora kariérového poradenstva v práci s mládežou

2019 Akadémia Koučovania - Tímové koučovanie

2018 Akadémia Koučovania - Transformačné koučovanie

2016 ALKP - Tréning prezentačných zručností

2016 ALKP - Lektor - akreditované vzdelávanie Asociácie lektorov a kariérnych poradcov - www.alkp.sk

2016 Akadémia Koučovania - Koučovanie - akreditovaný kurz Slovenskou asociáciou koučov SAKo - www.koucovia.sk

2016 HQ Team, s.r.o. - Koučovanie naratívnym spôsobom

2015 COMM-PASS s.r.o. -  Projektový manažment

2013 HQ Team, s.r.o. - Jednodňové koučovanie s brief coachingom

2012 HR development, n.o. - Regionálna škola personalistiky - Kultúra firmy, výberový a adaptačný proces, Právne minimum personalistu, Kolektívne vyjednávanie a bezpečnosť práce, Vzdelávanie zamestnancov, Motivácia a odmeňovanie zamestnancov, HR controling

2011 Akadémia Koučovania - Cesty ku koučovaniu, Koučovací rozhovor