Vzdelávanie

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a tí, čo sú učení viac pochopili. (Jan Amos Komenský)

Lektorská práca ide u mňa ruka v ruke s prácou koučky.

V odbore HR som sa mnohokrát stretávala s faktom, že čím ďalej, tým je viac citeľný rozdiel medzi tým, čo chce/potrebuje dopyt a ponuka v pracovnej sfére. Inými slovami, zo škôl na Slovensku nevychádzajú ľudia pripravení naplniť očakávania potenciálnych zamestnávateľov respektíve títo mladí, vysokoškolsky vzdelaní, ľudia nevedia ako a v čom by mohli podnikať. Tento trend chcem zmeniť už v základe, v dobe, keď si mladý človek vyberá svoje budúce smerovanie, školu, prácu.

Keďže mám skúsenosti hlavne v oblasti personálnej práce ako nábor a výber zamestnancov, vedenie pracovných pohovorov, analýzy pracovných miest a kompetencie zamestnancov, sú to témy, ktoré aj lektorujem. Z druhej strany ponúkam pre zamestnancov prípravu na pohovory a motiváciu. Keďže som žila v Nemecku a naďalej komunikujem denne v nemeckom jazyku aktívne vediem aj kurzy nemeckého jazyka s fokusom na konverzáciu. Ako človek s pozitívnym zmýšľaním a silnou potrebou na sebarozvoji sú mojou srdcovkou témy sebamotivácia a rozvoj osobnosti. Všetky tréningy a workshopy sú pripravené na mieru, aby boli užitočné a splnili zadefinovaný cieľ.

Na iných témach spolupracujem najmä s lektorkami Jankou UkovouDanielou Dorčákovou, alebo inými akreditovanými lektormi.